Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

 

Den globale Minotauren

Den Globale Minotaren

Den Globale Minotaren

 


Yanis Varoufakis er professor i økonomi ved universitet i Athen med en lang forskerkarriere bak seg ved universitet i USA, Storbritannia og Australia. I Den Globale Minitauren tar Varoufakis for seg utviklingen av den økonomiske tenkningen og av de globale politiske og økonomiske strukturer i siste halvdel av det 20. århundret på jakt etter årsakene til finanskrisen i 2007 og 2008. Varoufakis har et mesterlig grep ikke bare om økonomisk teori, men også om internasjonal samtidshistorie. Boken har vakt internasjonal oppsikt og ble en aldri så liten kioskvelter da den kom ut første gang i Storbritannia. Yanis Varoufakis ble finansminister i Hellas i 2015 og en av de landets sentrale forhandlere i den «greske» ØMU-krisen. I den norske oversettelsen bringer Yanis Varoufakis også en bredt anlagt analyse av krisen i ØMU.

BESTILL BOKEN HER


 

Fra sorte til grønne karboner

Den 27. august 2013 lanserte Forlaget Xenophon boken «Fra sorte til grønne karboner»
Etterspørselen har vært over all forventning, og det planlegges nå en oppfølger.

seminar forfatter lansering

Fra sorte til grønne karboner

Moderne fysikk, informasjonsteknologi og biologi gjør mulig en industri hvor biomasse underkastes tilsvarende prosesser over kortere tid og i kontrollerte former i bioraffineri. Sorte karboner kan erstattes med grønne og oljeæraen avsluttes tidligere enn forventet. I boken drøfter representanter fra forskning, teknologi, industri og politikk denne utviklingen og de utfordringer og muligheter den utgjør for Norge.

Boken kom i 2013 og lanserte ”bioøkonomidiskusjonen” i Norge.  Den er allerede blitt en klassiker i diskusjonene om hvordan utvikle en ny, bærekraftig norsk økonomi.


Boken har bidrag fra
Johan C. Løken og Line Hjemdal, Per Richard Johansen, samfunnsøkonom, KS, Hans Fredrik Hoen, professor NMBU, Anne Grethe Holmgaard og Julie Søgaard, Biorefining Alliance i Danmark, Kjell Andersson, Swedbio, Sverige, professor Eli Moen, Handelshøyskolen BI, Oslo, Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen,  Inger-Lise Skartlien, Ellen Solbrække og Siv Jacobsen, politikere i Østfold.

BESTILL BOKEN HER


 

Den kommende trealder

Den kommede trealder

Den kommede trealder

Den kommende trealder var opprinnelig en bok skrevet av Egon Glesinger i 1945. Han ble senere direktør for Skog og skogindustri i FNs Matvareorganisasjon, FAO. Boken skildrer hvordan skog og biomasse kan erstatte kull og petroleum som energikilde og industriråstoff og trygge velferd og velstand i en hel verdensøkonomi. Alt som er laget av olje, skrev Glesinger, kan lages av tre. Hjemdal og Løken har hentet frem denne klassikeren innen bærekraftig industri-, teknologi og næringsutvikling som dokumentasjon på at omstillingene ut av petroleum ikke er uoverkommelige. De vil tvert om kunne innebære ny verdiskaping, nye arbeidsplasser og trygget velferd! I denne utgaven er Glesingers tekst lett redigert og modernisert. I tillegg analyserer norske eksperter Glesinges budskap fra 1940-tallet i lys av dets muligheter i det 21. århundret


Boken har bidrag fra
Jon Bingen, Egon Glesinger, Hans Fredrik Hoen, Gisle Løhre Johansen og Åsmund Svendsrud.

BESTILL BOKEN HER


 

Fremtiden er fornybar!

Denne boken er en oppfølger av Fra sorte til grønne karboner. Den bringer ytterligere perspektiv på omstillingen fra en petroleums- og kullbasert økonomi, til en økonomi med økt bærekraft. Nok en gang legges det vekt på omstillingsprosessene i de nordiske land med konkrete analyser av industrielle omstillingsprosesser og industri- og næringspolitiske strategier.  Boken er under utarbeidelse og kommer høsten 2015.

(I produksjon)

FORHÅNDSBESTILL BOKEN HER


 

Om Fyrster/Antimachiavelli

Niccolò Machiavelli/ Fredrik II konge av Prøysen:

Machiavellis bok Om fyrster er blant de mest omstridte i verdenslitteraturen, og trolig en av de få som er kommentert og kritisert linje for linje, kapittel for kapittel av et kongelig statsoverhode. Fredrik II av Preussen, også omtalt som Fredrik Den store (1712-1786), skrev sin Machiavelli-kritikk som arveprins under veiledning av den franske filosofen Voltaire (1694-1778). Vi gir ut Fredrik Den stores AntiMachiavelli slik den kom i 1740 med begges tekster side ved side, og forord av Machiavellis franske oversetter, historikeren og diplomaten, Amelot de la Houssaye (1634-1706) og Voltaire.

(I produksjon)

FORHÅNDSBESTILL BOKEN HER