Forlaget Xenophon

Forlaget Xenophon har delt sine produksjoner inn i forskjellige prosjekt eller undergrupper.
Målet er å produsere bøker, debatt og kompetansefremmende aktivitet innen hvert prosjekt.

Miljø, Industri og Næring

I Norge er flere opptatt av miljøutfordringene enn krisene i global som europeisk økonomi. Det ene henger, imidlertid, tett sammen med det andre. Skal vi løse miljøproblemene, må vi ha strategier for hvordan komme ut av våre økonomiske problem og utvikle bærekraftig verdiskapingsevne i Norge som globalt. Utfordringene stiller krav til kompetent industrielt som politisk lederskap, uten at dette er tilstrekkelig forstått og godtatt i industri som politikk. Næringslivet skal optimere avkastning og aksjonærverdier. Politikken skal sikre alles representasjon i beslutninger om offentlig finansierte og produserte velferdsgoder og tjenester. Ingen har noe sted ansvar for den større fremtid. Dermed risikerer vi at den større fremtid blir en ubehagelig overraskelse.

Skal vi sikre velferd og velstand, må norsk økonomi omstiller og sikres ny, variert og bærekraftig verdiskapingsevne i løpet av få tiår. I Forlaget Xenophon vil vi lage bøker og debatt om miljø, industri og næringsutvikling og aktivt fremme utviklingen av en ny norsk bærekraftig økonomi.

Hva skjer hos Forlaget Xenophon?

Skriv deg på listen, og du får beskjed hver gang det legges ut nye innlegg og kan bli med på diskusjonene.

x