Forlaget Xenophon

Forlaget Xenophon har delt sine produksjoner inn i forskjellige prosjekt eller undergrupper.
Målet er å produsere bøker, debatt og kompetansefremmende aktivitet innen hvert prosjekt.

Strategi og Sikkerhet

Norske politikk og samfunnsvitenskap har de seneste tiår stort sett fulgt de dominerende ideologiske strømninger, rådende politiske styrkeforhold i det euroatlantiske rom og tidvis med islett av norske politiske ønsker og ambisjoner. Heftige politiske kampanjer har gitt lite rom seriøs strategisk analyse. Dette kan ikke vare ved, verken av substansielle som av forbigående årsaker. Historien er ikke slutt. Norge har ingen ”posthistorisk omgivelse” og sitter ikke på en gylden gren av enorme og evige inntekter. Våre omgivelser preges, tvert om, av en påfallende dynamikk. Stater og institusjoner vi anså for evige, endres. Nye styrkeforhold dannes i vår umiddelbare som fjerne omgivelser. Med andre ord stilles det store krav til vår evne til analyse og strategiutvikling uavhengig av politisk propaganda, ideologiske skjemata og kommersielle interesser. Og desto viktigere blir det å bidra til gode fagmiljø og et godt ordskifte.

Tradisjonene fra Niccolò Machiavellis nøkterne analytikk blir sentrale, og hans etiske og politiske engasjement blir en viktig inspirasjonskilde.

Forlaget Xenophon vil bidra til en strategisk kultur utenfor arven fra det 20. århundrets propaganda og tradisjoner. Vi vil fokusere strategi som teori og metode og Nordens betydning i en ny global som regional geostrategi, og innen andre stormaktskonstellasjoner.

Hva skjer hos Forlaget Xenophon?

Skriv deg på listen, og du får beskjed hver gang det legges ut nye innlegg og kan bli med på diskusjonene.

x