Forlaget Xenophon

Forlaget Xenophon har delt sine produksjoner inn i forskjellige prosjekt eller undergrupper.
Målet er å produsere bøker, debatt og kompetansefremmende aktivitet innen hvert prosjekt.

Forlaget Xenophon

Forlaget Xenophon har tre faser i sine produksjoner.

Konsipering og produksjon:
Mangt og meget burde bli gjenstand for grundig analyse og et åpent ordskifte. Likevel må problemstillinger vurderes og spisses. Ideer må modnes før de blir brukelige konsept. Og intet ville være bedre enn ”åpen innovasjon”. I den innledende fase kan det lages arbeids- eller idénotat som distribueres, og forhåpentligvis avstedkommer dette diskusjoner som bringer idé til en større publikasjon.

Formgivning og trykk:
Forlaget Xenophon er del av et regionalt verdikjedesamarbeid mellom innholdsprodusenter, formgivning, trykk og publisering. Når et manus er ferdig møtes disse for å lage et best mulig produkt tilpasset bruk og marked.

Diskusjon og distribusjon:
Forlaget Xenophon lager materiale og publikasjoner til diskusjon og ettertanke. Vi følger gjerne våre produkter lenge etter salg ved å fremme fortsatte diskusjoner om deres problemstillinger og innhold i form av foredrag og seminar og gjerne på andre kommunikasjonsplattformer.