Om Oss

Forlaget Xenophon ligger i Fredrikstad og drives som en familiebedrift. Vi er med i et nettverk lokalt med andre i samme verdikjede.
Formålet er å utvikle kompetansemiljø og produksjonslinjer lokalt mht. innhold, formgivning, trykk og elektronisk publisering.

Jon Bingen

Jon Bingen

Jon Bingen
Forlaget Xenophon

 

Jeg er utdannet sosiolog fra UiO, i 1985. Under oppholdet mitt i Roma fra 1981 til 1983 studerte jeg italiensk sosialfilosofi, politisk sosiologi og nykantianisme. Oppholdet resulterte i gode språkkunnskaper og også i avhandlingen: Den nye tids metafysikk. Det resulterte i magistergrad ved Universitetet i Oslo.

Jeg har alltid vært mer enn normalt opptatt av strategi, analyse, forsvarspolitikk og næringspolitikk. Jeg har alltid vært opptatt av og arbeidet med strategi, analyse, forsvars- industri- og næringspolitikk. Det gjenspeiler også de steder jeg har arbeidet. Jeg innledet min yrkeskarriere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Her opprettet og hadde jeg ansvaret for Clausewitz-seminarene, og prosjektet Forsvar uten trussel. Jeg sluttet ved NUPI etter opprettelsen av Europaprogrammet. Der ble jeg direktør og fortsatte som det i forlengelsen Norsk Institutt for Strategiske Studier (NORISS), før jeg ble ansvarlig for analyse og strategi ved Senter for Strategiske Studier (SEFOSS). I NORISS og ved SEFOSS opprettet jeg i nært samarbeid med sentrale aktører i norsk fagbevegelse, Prosjekt Journalistikk 2014. Det ble senere Res Publica. Hensikten var å skulle bidra til debatt om norsk økonomis omstillingsbehov og de utfordringer dette avstedkom for god analyse og robuste strategier for ny industri- og næringsutvikling.

Xenophon AS fortsetter denne interessen. Selskapet vektlegger nye verdikjeder innen innholdsproduksjon og publikasjon, formgivning og trykk i Fredrikstad og Østfold, samt industri- og næringsutviklingsstrategier fra en petroleumsbasert til en bærekraftig økonomi nordisk, nasjonalt som regionalt.

Forlaget Xenophon ønsker å bidra til kompetanseutvikling og til en intellektuell omgivelse uten bindin til myndigheter, politiske parti og særinteresser.

 Bente Skog 

forlagetxenophon

daglig leder i
forlaget xenophon

Jeg er klinisk sosionom – med spesialisering bla i familie og parterapi. Og i hovedsak arbeider jeg med dette til daglig. Et yrke jeg elsker og trives veldig godt i.

www.samlivsterapeuten.no

Men, det er alltid spennende med Jons kreative ideer, så jeg gleder meg til å starte på et nytt kapittel.

Nå skal jeg, sammen med Jon, utgi spennende bøker på Forlaget Xenophon. Det krever, som i gode samliv:

oppmerksomt nærvær, nysgjerrighet, hengivenhet, vilje, og dialog.