Kontakt Oss

Forlaget Xenophon ligger i Fredrikstad og drives som en familiebedrift. Vi er med i et nettverk lokalt med andre i samme verdikjede.
Formålet er å utvikle kompetansemiljø og produksjonslinjer lokalt mht. innhold, formgivning, trykk og elektronisk publisering.