Hvem var Xenophon?

Xenophon var en gresk historiker, filosof, økonom og strateg.
Han levde fra 430-354 f.Kr. og gjennomlevde dramatiske endringer i den greske bystatskultur.