Hvem var Xenophon?

Xenophon var en gresk historiker, filosof, økonom og strateg.
Han levde fra 430-354 f.Kr. og gjennomlevde dramatiske endringer i den greske bystatskultur.

Hvem var Xenophon?

Xenophon (430-354 f. Kr.) var greker. Han levde samtidig med Platon (424-348 f. Kr.) og Aristoteles (384-322 f. Kr.) og var som Platon, elev også han av Sokrates (459-399 f.Kr.). Xenophon er en av våre viktigste kilder til Sokrates liv og levnet, og som Platon ble han forferdet over at atenerne lot ham dømme til døden og henrette.

 

Hvem var Xenophon?Strategi og lederskap – Anabasis

Xenophons erindringer om Sokrates er en av våre viktigste kilder om Sokrates, og trolig mer biografisk enn Platons.

Xenophons beretning om de ti tusen grekere som kjempet seg vei til Hellas gjennom det persiske riket – Anabasis – har vært gresk lesebok og en innføring i strategi og lederskap siden Renessansen.

Hans bok om økonomi er den første fremstilling av arbeidsdelingen, som grunnlag for verdiskaping. Dette ble senere videreutviklet spesielt av Adam Smith.

 

Xenophon var praktiker og teoretiker.

Hans føtter var på bakken og hans tanker i skyene.

Xenophon har tålt tidens tann. Kunnskap og analyse, strategi og endring, lederskap og ansvar, pedagogikk og personlig utvikling, samvirke og fellesskap var sentrale verdier i Xenophons forfatterskap. Norsk økonomi, politikk og samfunn preges av omgivelser i endring. Utfordringene er store, men det er også mulighetene.

Xenophon AS lager analyser og strategier.

Vi tilbyr rådgivning og utvikling forankret i robuste perspektiver. De er basert på bred yrkeserfaring, skolering i filosofi, samfunnsvitenskapelig litteratur, europeisk kultur og språk.

Ta kontakt med Xenophon AS i dag!

Hva skjer hos Xenophon?

Skriv deg på listen, og du får beskjed hver gang det legges ut nye innlegg og kan bli med på diskusjonene.