Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

Fremtiden er fornybar!

 

Denne boken er en oppfølger av Fra sorte til grønne karboner. Den bringer ytterligere perspektiv på omstillingen fra en petroleums- og kullbasert økonomi, til en økonomi med økt bærekraft. Nok en gang legges det vekt på omstillingsprosessene i de nordiske land med konkrete analyser av industrielle omstillingsprosesser og industri- og næringspolitiske strategier.  Boken er under utarbeidelse og kommer høsten 2015.

(I produksjon)

 

Kontakt og bestilling av boken

Bestill