Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

Om Fyrster

Niccolò Machiavelli/ Fredrik II konge av Prøysen:

Machiavellis bok Om fyrster er blant de mest omstridte i verdenslitteraturen, og trolig en av de få som er kommentert og kritisert linje for linje, kapittel for kapittel av et kongelig statsoverhode. Fredrik II av Preussen, også omtalt som Fredrik Den store (1712-1786), skrev sin Machiavelli-kritikk som arveprins under veiledning av den franske filosofen Voltaire (1694-1778). Vi gir ut Fredrik Den stores AntiMachiavelli slik den kom i 1740 med begges tekster side ved side, og forord av Machiavellis franske oversetter, historikeren og diplomaten, Amelot de la Houssaye (1634-1706) og Voltaire.

(I produksjon)

 

Kontakt og bestilling av boken

Bestill