Fra Sorte Til Grønne Karboner

Fra sorte til grønne karboner Line Henriette Hjemdal/Johan C. Løken (redaktører) Regjeringen har erklært at Norge står foran et ”grønt skifte”. Forbruket av kull og petroleum må ned også i Norge, og bruken av fornybare erstatninger må gå opp. ”De grønne karbonene,” skriver Johan C. Løken, ”kan parkere de fossile kildene  raskere enn vi tror”. […]

Den kommende trealder

Den Kommende Trealder Line Henriette Hjemdal/Johan C. Løken (redaktører) Egon Glesinger kom fra en jødisk skogeier og treindustri familie i Sentral-Europa, nærmere bestemt Cieszyn på grensen mellom våre dagers Tsjekkia, Slovakia og Polen. Hans virke og liv er i seg selv en spennende historie. I 1930-årene var han som nybakt forstøkonom og jurist, blitt kastet […]