Forlaget Xenophon

Forlaget Xenophon har delt sine produksjoner inn i forskjellige prosjekt eller undergrupper.
Målet er å produsere bøker, debatt og kompetansefremmende aktivitet innen hvert prosjekt.

Prosjekt Republikaneren

Niccolò Machiavelli (1469-1527) er en av verdenshistoriens mest omstridte forfattere. Prosjekt republikaneren har som mål å besørge at alle Machiavellis hovedverk innen historie og politikk foreligger i oversettelse og med et noteverk som gjør tekstene tilgjengelig for et norsk publikum.

Mange antar at Machiavelli er opphavsmann til en tvilsom teori og forkastelig politisk praksis. Få er klar over at Niccolò Machiavellis forfatterskap innebærer den moderne republikanismens fødsel. Uten Machiavellis fortolkning av tidlig romersk historie og hans begrunnelse av republikkens fortrinn i renessansens Italia og Firenze, blir det vanskelig å tenke seg moderne rettsstater, maktdeling, allmenn stemmerett og folkevalgte organ. Etter 1918 forsvant de store monarkiene på det europeiske kontinent. Niccolò Machiavelli levde for 500 år siden, men det er fristende å hevde at han er tenkeren bak den moderne, europeiske statens fremfor noen.

I Prosjekt republikaneren kommer oversettelser av Machiavellis tekster og bøker som av betydning i Machiavellistriden og for republikanismens utvikling.

Hva skjer hos Forlaget Xenophon?

Skriv deg på listen, og du får beskjed hver gang det legges ut nye innlegg og kan bli med på diskusjonene.

x