Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

Den Kommende Trealder

Den kommede trealder

Opprinnelig var Den kommende trealder  en bok utgitt i 1952 og skrevet i 1945 av Egon Glesinger. Boken beskrev potensialet skogindustri hadde som leverandør av fornybart råstoff, varer og energi til verdensøkonomien.Boken beskriver et moderne velferdssamfunn basert på bærekraftig industri og fornybart råstoff. Den er en bioøkonomisk klassiker. Line Henriette Hjemdal og Johan C. Løken har hentet frem klassikeren som dokumentasjon på omstillingenspotensialet.

Egon Glesinger og Trealderen

Egon Glesinger (1907-1929) var i mellomkrigstiden generalsekretær i Den europeiske treindustrikommisjon. Etter Den andre verdenskrig arbeidet han i FAO. I 1930-årene sto han i fremste linje i kampen om Europas skogressurser. Nazistene ønsket kontroll med markedene. Dette diplomatiet breskrev Glesinger i Nazister i Tømmerlunna (1942). Den kommende trealder ble skrevet etter krigen. Den beskriver utførlig hvordan tre – og biomasse, fotosyntesebasert materiale allment – er høyst virkelige konkurrenter til kull og olje. Glesinger mente anvendelse av lignin som råstoff og energibærer ble viktig. Vi må løse «ligninets gåte», skrev Glesinger.

Sorte og grønne karboner

Fotosyntetisk materiale rommer «grønne karboner» – dvs. karbonene i det biossfæriske karbonkretsløp. Kull og petroleum (olje og gass) rommer lagrede («sorte») karboner. I 2015 er det ubestridt at de sorte karboner bidrar til klimaendringer og global oppvarming. Destp viktigere er det at de kan erstattes i betydelig monn av «grønne». Alt som kan lages av olje, kan lages av tre, skriver Egon Glesinger.

Line Hjemdals/Johan C. Løkens Trealder.

Line Hjemdal og Johan Løken har slått sammen Glesingers to bøker. I tillegg har de fått med seg eksperter til å drøfte dagens situasjon. Hans Fredrik Hoen og Åsmund Svendsrud ved NMBU på Ås, drøfter omfanget av globale skogressurser. Gisle Løhre Johansen fra Borregaard AS tar for seg forskning og bruk av lignin. Jon Bingen, Xenophon AS skriver om kampen mellom kull, petroleum og alkohol (grønne og sorte karboner) i det 20. århundret.