Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

Fra sorte til grønne karboner

 

seminar forfatter lansering

Fra sorte til grønne karboner

Boken kom i 2013 og lanserte ”bioøkonomidiskusjonen” i Norge.  Den er allerede blitt en klassiker i diskusjonene om hvordan utvikle en ny, bærekraftig norsk økonomi.

Moderne fysikk, informasjonsteknologi og biologi gjør mulig en industri hvor biomasse underkastes tilsvarende prosesser over kortere tid og i kontrollerte former i bioraffineri. Sorte karboner kan erstattes med grønne og oljeæraen avsluttes tidligere enn forventet. I boken drøfter representanter fra forskning, teknologi, industri og politikk denne utviklingen og de utfordringer og muligheter den utgjør for Norge.

Boken kom i 2013 og lanserte ”bioøkonomidiskusjonen” i Norge.  Den er allerede blitt en klassiker i diskusjonene om hvordan utvikle en ny, bærekraftig norsk økonomi.

Boken har bidrag fra

Johan C. Løken og Line Hjemdal, Per Richard Johansen, samfunnsøkonom, KS, Hans Fredrik Hoen, professor NMBU, Anne Grethe Holmgaard og Julie Søgaard, Biorefining Alliance i Danmark, Kjell Andersson, Swedbio, Sverige, professor Eli Moen, Handelshøyskolen BI, Oslo, Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen,  Inger-Lise Skartlien, Ellen Solbrække og Siv Jacobsen, politikere i Østfold.

 

BESTILL BOKEN HER