Hva er Forlaget Xenophon?


Forlaget Xenophon holder til i Fredrikstad. Det ønsker å fremme det gode ordskiftet om politikk, økonomi og samfunn gjennom utgivelser av klassikere som nyere og moderne tekster, og gjennom arenaer for meningsutveksling og kunnskapsutvikling.

Forlagets utgivelser er ordnet i fem prosjekt: a) økonomi, b) historie, c) miljø/industri og næring, d) strategi og sikkerhetspolitikk og e) prosjekt republikaneren. Hvert prosjekt skal føre til publikasjoner og debatt på nett og fysiske arrangement.

I Forlaget Xenophon tror vi på bokens sameksistens med nye kommunikasjonsplattformer. Innholdet blir det vesentlige for valg av plattform. Elektroniske media gjør flere til brukere av alfabetet enn noen gang tidligere og utvider bokens muligheter.

Hvem var Xenophon?


Xenophon var ikke filosof, som Platon, og ingen vitenskapsmann som Aristoteles. Derimot skrev han omfattende verk om historie, økonomi og dyrehold. Dertil var han selv en militær leder. Hans beretning om de greske unge mennene som var gått i persisk tjeneste, sin marsj gjennom våre dagers Irak og Tyrkia, Anabasis, ble tidlig foretrukket lesebok i gresk, når barn i Europa skulle lære seg å lese og skrive gresk.

Xenophon var teoretiker og praktiker. I hans tid gjennomlevde den antikke greske bystatssivilisasjonen enorme endringer. Norsk økonomi og samfunnsliv skal også gjennom store endringer i årene som kommer. Derfor har vi valgt Xenophon som navn på forlaget.

- Medieplaneten -

8. Juni lanseres Medieplaneten

Hva skal vi leve av etter oljen?
Bioøkonomi kan bli ny norsk gullalder i følge ledende fagfolk og politikere innen innovasjon og forskning

LES MER HER