Historie

Da det 20. århundret gikk mot slutt, var det galt å tenkte som den greske historiker, Polybius (200-118 f.Kr). I 1990 ble historien proklamert avsluttet. Historieskriving ble hagiografi eller ren underholdning. I 2015 er det færre som tror at historien er slutt. Tvert om ser mange på historien som livets og samfunnets læremester. Det forutsetter […]