Fra Sorte Til Grønne Karboner

Fra sorte til grønne karboner Line Henriette Hjemdal/Johan C. Løken (redaktører) Regjeringen har erklært at Norge står foran et ”grønt skifte”. Forbruket av kull og petroleum må ned også i Norge, og bruken av fornybare erstatninger må gå opp. ”De grønne karbonene,” skriver Johan C. Løken, ”kan parkere de fossile kildene  raskere enn vi tror”. […]